Customer Service Hotline : 095-945-9199

  • About US CKT

    ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี 

    การันตีเรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้า

เกี่ยวกับบริษัท CKT และผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

 

General Introduction


 บริษัทฯ ก่อตั้งและดำเนินการเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้าเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 โดยมีผู้บริหารเป็นคนไทยทั้งหมดและวันที่ 1 มกราคม 2543 ได้ดำเนินการก่อตั้งโรงงานผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) และอุปกรณ์เสริมสำหรับคอมพิวเตอร์ ให้กับบริษัทฯที่จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั่วไปในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 30/304-305 ซ.ชินเขต 2/1 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

 

Qualification Certification

 บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1291-2545 และได้รับ การรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก.9001-2552 (ISO 9001-2008) สำหรับขอบข่าย : การออกแบบและการพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการหลังการขาย เลขที่ QMS06009/1038 โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO

ปัจจุบันได้รับ มอก.1291 เล่ม 1-2553,มอก.1291 เล่ม 2-2553,มอก.1291 เล่ม 3-2555 ; ISO 9001 และ ISO 14001

 

R&D


สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายเป็นสินค้าหลักได้แก่ เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ UPS เครื่องสำรองไฟสำหรับกล้องวงจรปิด หรือ DC Back Up Power Supply และอุปกรณ์เสริม Surge Protection ที่มีคุณภาพได้แก่ Surge for Notebook อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับ Notebook และ Power Bar Iplug รางปลั๊กไฟที่มี Surge Protection และอุปกรณ์ Ground Check

 


Band and Our Products

ปัจจุบันบริษัทมีเครื่องสำรองไฟหรือ UPS ที่ผลิตเป็นแบรนด์ของตัวเองจำนวนถึง 6 แบรนด์ได้แก่ System, Sun, Ultra, 4Tech, CKT, Tiger

 

บริษัทรับสั่งทำ OEM และ งาน UPS แบบพิเศษสำหรับงานต่างๆทั้งจำนวนน้อยหรือมาก และ ยินดีรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ